pbdclnt

Chrońmy krajowe patenty

To, co jest dziełem rodzimych naukowców może zostać objęte patentem. Patent jest swego rodzaju zabezpieczeniem praw autorskich do danego pomysłu, technologii lub istniejącego fizycznie wynalazku.

Patent oznacza, że tylko jego właściciel może rozporządzać daną technologią i decydować o tym, jak będzie ona użytkowana. Czasami jest tak, że patenty wypływają z kraju poza jego granice i później ktoś inny kopiuje technologię, która mogłaby pozostać wyłącznie polskim dobrem.

Zjawisko to dotyczy zresztą patentów na całym świecie. Instytucja patentu jest o tyle specyficzna, że konkretne patenty obowiązują jedynie na obszarze, dla którego zostały zastrzeżone.

Oznacza to, że patent zarejestrowany w Polsce nie obowiązuje w innych państwach, chyba że istnieją regulacje mające pierwszeństwo przed prawem krajowym (na przykład wynikające z naszej obecności w Unii Europejskiej). Maksymalny okres ważności patentu w RP to 20 lat.

Rodzima administracja powinna dbać o to, by patentowano u nas jak najwięcej innowacji i by służyły one rozwojowi gospodarki.

www.wirusy.org.pl