pbdclnt

Czym właściwie jest niepełnosprawność?

W obecnym świecie nie istnieje jedna spójna definicja niepełnosprawności, ponieważ coraz nowsze choroby i ich odmiany w inny sposób wpływają na pewne dysfunkcje występujące u ludzi.

Ważnym aspektem niepełnosprawności w krajach rozwiniętych jest zdolność do podjęcia pracy.

Najczęściej mowa oczywiście o pracy fizycznej! Z tego powodu tradycyjnie wszyscy inwalidzi posiadają stosowną grupę niepełnosprawności.

Należy zauważyć jednak, iż ustalone kiedyś granice niepełnosprawności mogą ulec zmianie, podobnie jak rynek pracy, z którym są one związane.

Chcąc poznać rzeczywistą definicję niepełnosprawności, warto odnieść się do jej przeciwieństwa.

Mowa oczywiście o osobach uważanych za pełnosprawne.

Czym charakteryzuje się taka osoba? Czy potrafi ona wszystko i jest zdolna do podjęcia każdej pracy? W tym momencie powstaje refleksja odnośnie tego, iż każdy jest w jakimś stopniu niepełnosprawny.

Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, kto formalnie zostanie tak sklasyfikowany i objęty ulgami, a także zasiłkami.

www.kozakwojtan.nieruchomosci.pl