pbdclnt

Niepełnosprawny nie znaczy gorszy!

Dyskryminacja niepełnosprawnych to nadal aktualny problem, pomimo, iż zarówno w Polsce jak i na świecie zrobiono znaczący postęp w kwestii postrzegania tego problemu. Niemniej nadal można spotkać się z sytuacją, w której osoby niepełnosprawne są postrzegane jako gorsze.

W żadnym przypadku nie można tak stwierdzić! Pomijając poprawność polityczną, należy uzmysłowić sobie przede wszystkim fakty. Otóż człowiek sam w sobie stanowi indywiduum, które nie da się całościowo zestawić z inną osobą.

Porównań można dokonywać tylko i wyłącznie w wąskim obszarze życia. W praktyce osoba na wózku inwalidzkim będzie beznadziejnym piłkarzem, ale może być np.

genialnym fizykiem. Podobnie sytuacja wygląda w innych dziedzinach.

Często bowiem niepełnosprawnością jest coś czego do tej pory nie sklasyfikowano w ten sposób. Wady wymowy, które uniemożliwiają podjęcie pracy w wielu branżach powszechnie nie uważa się za niepełnosprawność, a znacząco wpływają one na jakość naszego życia.