pbdclnt

Nobliści jako kryterium postępu

Każdego roku przyznawane są Nagrody Nobla. Uchodzą one za najbardziej prestiżowe wyróżnienia w świecie nauki oraz kultury. O ile te w dziedzinach pokoju i literatury od lat budzą poważne kontrowersje, to te związane z nauką raczej nie rozpalają gorących dyskusji i są witane z powszechną aprobatą. Swoją drogą to ciekawe, że w sferze dziedzin typowo humanistycznych dochodzi do rozmaitych wypaczeń – prawdopodobnie wynika to z faktu, że kryteria stosowane w tym przypadku mają charakter ideologiczny oraz polityczny. Gdy mowa o chemii, biologii czy fizyce takich zjawisk nie ma.

Są państwa, które regularnie znajdują się wśród laureatów nagród w tych najważniejszych kategoriach. To nie przypadek – są one zwykle w pierwszej linii, jeśli chodzi o rozwój nauki. Otrzymanie Nagrody Nobla ma nie tylko prestiżowy i finansowy wymiar. Niejako daje do ręki bilet wstępu do klubu największych naukowców świata, a to nie byle co. Miejmy nadzieję, że już wkrótce Polacy będą brani pod uwagę w tych wyborach i doczekamy się laureatów w tych kluczowych z punktu widzenia rozwoju świata dziedzinach.