pbdclnt

Pozwól sobie pomóc

Wśród osób niepełnosprawnych istnieje równie wiele osobowości co wśród pozostałych grup społecznych. Fakt ten jest oczywisty, gdyż osoby te są takie same jak my wszyscy, a jedyna różnica polega na pewnych wadach zdrowotnych lub fizycznych, które ograniczają w pewien sposób ich możliwości. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, iż sporą część niepełnosprawnych stanowią dwie odmienne grupy osób. Pierwsza jest nastawiona na nieustanne przyjmowanie pomocy, nawet w sytuacji, gdy sama by sobie poradziła.

Pomimo naszej empatii warto takiej osobie pomóc poprzez pokazywanie tego, iż sporą część zadań jest ona w stanie wykonać samodzielnie. Początkowo taka postawa jest negatywnie odbierana, ale w konsekwencji może doprowadzić do tego, iż niepełnosprawny poczuje się lepiej, gdyż będzie pożyteczny dla innych. Z drugiej strony istnieją osoby, które kategorycznie unikają przyjmowania pomocy, ponieważ nie chcą czuć się ciężarem dla innych. Zapominają jednak, iż w uzasadnionych sytuacjach pomaganie daje radość obu stronom.

www.skytowerdlamiasta.pl