pbdclnt

Równi i równiejsi?

Jednym z najpoważniejszych problemów z jakim spotykają się osoby niepełnosprawne to kwestia tego jak są one postrzegane. W większości wypadków traktuje się je inaczej niż by sobie tego zażyczyły. W czym tkwi problem? Pierwszą grupę osób stanowią ludzie pozbawieni empatii, którzy nie tylko nie potrafią zrozumieć tego jakim problemem jest niepełnosprawność i niemożność normalnego funkcjonowania.

Dodatkowo osoby te zazwyczaj są przeciwne jakimkolwiek ulgom i ustępstwom w kierunku osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony są osoby wręcz przesycone empatią, które darzą osoby niepełnosprawne jedynie uczuciem litości i nie traktują ich na równi. Często osoby te wyręczają niepełnosprawnych i robią z nich osoby kompletnie niesamodzielne.

Obie postawy są nieakceptowane przez niepełnosprawnych, ponieważ wówczas nie czują się one dobrze. Trzeba uświadomić sobie fakt, iż każdy z nas na swój sposób jest niepełnosprawny. Czy chcielibyśmy, aby inna osoba koncentrowała swoją uwagę tylko na naszych wadach?.

www.52um.pl