pbdclnt

Wciąż jest wiele do odkrycia

Odkrycia naukowe mają to siebie, że nie są wyczerpalne.

Ludzkość ani nauka jako taka nie są w stanie postawić żadnej granicy, za którą kolejne innowacje i nowatorskie osiągnięcia nie będą możliwe.

Rzeczywistość jest taka, że każdego dnia mogą dokonywać się naprawdę przełomowe wydarzenia i w gruncie rzeczy wszystko zależy od tego, czy ludzie nauki będą się wykazywać odpowiednią kreatywnością i starannością.

Aby zaliczać się do grona największych naukowców świata trzeba mieć na swoim koncie określony dorobek, ale bardzo ważne jest również szanowanie dorobku tych, którzy pracowali przed nami.

Pamiętajmy, że wiele przełomowych innowacji nie byłoby możliwych, gdyby punktem wyjścia dla nich nie były odkrycia dokonane znacznie wcześniej.

W świecie nauki obowiązuje bowiem zasada następstwa.

Linearność jest jej nieodłącznym elementem.

Wybitni znawcy w swoich dziedzinach na przestrzeni wielu lat poznawali kolejne aspekty badanych obszarów i dzięki temu byli w stanie zaproponować ludzkości nowe wnioski.

Ta studnia jest w dalszym ciągu pełna wody, a dna nie widać.