pbdclnt Postep

Szkolenia

Chrońmy krajowe patenty

To, co jest dziełem rodzimych naukowców może zostać objęte patentem. Patent jest swego rodzaju zabezpieczeniem praw autorskich do danego pomysłu, technologii lub istniejącego